OKZO

Ondernemersvereniging Actio neemt deel aan het Overleg Kommissie Zederik Ondernemers (OKZO). Dit is de overkoepelende ondernemersvereniging in de gemeente Zederik en  vertegenwoordigt naast onze vereniging OVM (Meerkerk) en LOV (Lexmond). De OKZO voert namens deze leden overleg met de gemeentelijke instelling en zet zich in voor collectieve vraagstukken, plannen en knelpunten die Zederikse ondernemers aangaan.

Het OKZO bestuur bestaat uit bestuursleden van de voornoemde verenigingen. Onder aanvoering van voorzitter Jan C. van Bemmel vindt er vier keer per jaar een bestuursvergadering plaats en één keer een Algemene Leden Vergadering.

OKZO voert minimaal drie keer per jaar overleg met het college van burgemeester en wethouders waarbij diverse voor het ondernemersklimaat van belang zijnde zaken worden besproken en organiseert de jaarlijks terugkerende ontmoeting tussen ondernemers, gemeenteraad en B&W.

OKZO levert desgevraagd input voor beleidsnota’s en neemt deel aan diverse werk- en klankbordgroepen in het kader van beleidsvoorbereiding, ook in regionaal verband. OKZO is momenteel ook nauw betrokken bij het fusieproces tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en neemt zitting in een Vijfheerenlandenplatform voor ondernemers met het oog op een gezamenlijke ondernemersvereniging Vijfheerenlanden. Maar is bijvoorbeeld ook betrokken bij de organisatie van een politieke avond voorafgaande aan gemeenteraadsverkiezingen.

Algemene doelstelling van OKZO is om in samenhang met de lokale/regionale overheid en overige relevante organisaties het behouden en zo mogelijk bevorderen van een gunstig ondernemersklimaat binnen Zederik.

Meer informatie kunt u vinden op www.okzo-zederik.nl