De Vereniging

Ondernemers Vereniging Ameide – kortweg Actio – bestaat sinds 1954* en heeft als doelstelling:

  • Het onderhouden en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de ondernemers
  • Het verstrekken van informatie aan ondernemers
  • Het onderhouden van de contacten tussen de ondernemers met de gemeente Vijfheerenlanden


ACTIO

De Ondernemers Vereniging Ameide richt zich op ondernemers die met hun bedrijf zijn gevestigd in Ameide en Tienhoven. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid ervaring en ideeën uit te wisselen, maar ook om de, vaak zo noodzakelijke, persoonlijke contacten te leggen. Het lidmaatschap bedraagt € 100,– per jaar.

De vereniging bestaat uit ondernemers met en zonder winkel, maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. We proberen allemaal iets te verkopen. Zijn het geen goederen dan is het wel een dienstverlening.

Voor de winkelhoudende ondernemers wordt elk jaar een sinterklaas- of eindejaarsactie georganiseerd. Deze Aktie komt grotendeels voor rekening van de deelnemende ondernemers. Ook proberen we eenmaal per jaar een markt te organiseren waar alle ondernemers zich kunnen presenteren. Van supermarkt tot loodgieter, van verzekeringskantoor tot metselaar. Iedereen is welkom. Tevens organiseren we per jaar minimaal 1 bedrijfsbezoek, een barbecue, intocht Sinterklaas en bijeenkomsten over actuele zaken.
Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats waar wij het voorgaande jaar doorspreken. Wij proberen elk jaar een bijzondere locatie te vinden of een leuke en interessante presentatie te geven om deze vergadering een extra accent te geven. Na afloop sluiten we altijd af met een drankje en een hapje. Het bestuur vergadert ca. 10 x per jaar.

Krachten bundelen, netwerken het wordt steeds belangrijker om te overleven.
Achter de schermen is ACTIO zeer actief om het “ondernemersklimaat” te verbeteren. U merkt dit misschien niet direct maar als wij als vereniging niet bestonden waren er veel dingen niet bereikt waar u nu ongemerkt veel profijt van heeft. Als ondernemer is het lidmaatschap van de Actie dus absoluut een toegevoegde waarde voor uw bedrijf en eigenlijk mag u dus niet ontbreken op onze ledenlijst.
Voor de contributie hoeft u het niet te laten. Stel ons niet de vraag waarom u wel lid moet zijn, dat is wel duidelijk. Maar stel u zelf de vraag eens waarom u geen lid wilt zijn!
Met meer leden kunnen we meer bereiken. Dus geeft u op als lid van Ondernemersvereniging van Ameide, Tienhoven -ACTIO- en help mee om Ameide / Tienhoven levendig te houden.

* De vereniging is begonnen als winkeliersvereniging en in 1987 verder gegaan als ondernemersvereniging